ניצוץ של דמיון – הועבר לדור הבא!

העברתי לדור הבא -תלמידי ז'-ח', בי"ס הראל, לוד, את הניצוץ שלי כסופרת – "הדמיון בשירות המציאות"! השתתפתי בפרוייקט הארצי ההתנדבותי "ניצוצות" !